עברית אנגלית

שפרן - Consultancy & Management

 

מאמרים מקצועיים

חברת שפרן, העוסקת ביעוץ בתחום הרחב של מקצועות האבטחה, מקיימת באופן סדיר קורסים לאנשי עסקים, בהם נלמדת היכולת לאתר פעילות עוינת המתרחשת בסביבתם. יכולת זו מאפשרת ליהלומנים, כמו גם אנשי עסקים אחרים הנושאים דברי ערך על גופם ובכבודתם, להימנע מראש מליפול למלכודת של שוד אפשרי.

כאן ניתן לצפות במאמרים נבחרים, ובהם בולטין המופץ מידי חודש ליהלומנים בוגרי קורס התנהגות מונעת של שפרן.

בנוסף, ניתן לצפות כאן במאמרים מקצועיים אחרים המופצים במסגרת מערכת הקב"טים של שפרן.>>> לצפייה והורדה של בולטין ליהלומנים, יולי 2012

>>> View and download-Bulletin for Diamond Salespersons-June 2012

>>> לצפייה והורדה של בולטין ליהלומנים, יוני 2012

>>> לצפייה והורדה של בולטין ליהלומנים, אפריל 2012

>>> לצפייה והורדה של בולטין נוסף ליהלומנים, פברואר 2012

>>> לצפייה והורדה של בולטין ליהלומנים, פברואר 2012

>>> לצפייה והורדה של בולטין ליהלומנים, ינואר 2012

>>> לצפייה והורדה של בולטין ליהלומנים, דצמבר 2011

>>> לצפייה והורדה של בולטין ליהלומנים, נובמבר 2011

>>> לצפייה והורדה של בולטין ליהלומנים, אוקטובר 2011

>>> לצפייה והורדה של בולטין ליהלומנים-ערב ראה"ש תשע"ב-ספטמבר 2011

>>> לצפייה והורדה של בולטין ליהלומנים, ספטמבר 2011

>>> לצפייה והורדה של היבטי סיכון כתוצאה משמירת נתוני מיקום של תמונות שצולמו בסמארטפון

>>> לצפייה והורדה של בולטין יהלומנים מיוחד, 22 אוגוסט 2011

>>> לצפייה והורדה של בולטין ליהלומנים, אוגוסט 2011

>>> לצפייה והורדה של בולטין ליהלומנים, יולי 2011.