עברית אנגלית

שפרן - Consultancy & Management

 
פרוייקטים לדוגמא, הנדסה, תכנון

פרוייקטים לדוגמא, הנדסה, תכנון

לחץ לקבלת פירוט פרוייקטים שבוצעו ע"י שפרן בתחום זה

לקוחותנו בהווה ובעבר

 שפרן משמשים כיועצי ביטחון בפרוייקט הקמת האתר החדש
של יחידת המחשב של בנק הבינלאומי הראשון